Rechtsbijstandverzekering en vrije advocaatkeuze

Algemeen  

Op 7 november 2013 heeft het Hof van Justitie een voor de rechtspraktijk belangrijke uitspraak gedaan: een rechtsbijstandverzekerde heeft vrije keuze van advocaat, indien een procedure gevoerd gaat worden. 

Deze uitspraak geldt ook bij procedures waarvoor bijstand door een advocaat niet verplicht is. Dus ook in bijvoorbeeld arbeids- en ontslagzaken, huurzaken, bestuurszaken en zaken tot een belang van € 25.000,-. U hoeft dan geen genoegen te nemen met een jurist, die bij de rechtsbijstandverzekeraar in dienst is.

De vrije advocaatkeuze geldt overigens niet voor de adviesfase. Wie advies geeft en wanneer een procedure gestart dient te worden, wordt nog steeds bepaald door de rechtsbijstandverzekeraar. Die kan daarvoor of een eigen jurist óf een externe advocaat inschakelen. Indien zich in die fase een probleem mocht voordoen met uw rechtsbijstandverzekeraar, zal waarschijnlijk een geschillenregeling van toepassing zijn. De inhoud van de geschillenregeling staat in uw polisvoorwaarden en komt er meestal op neer, dat een second opinion kan worden gevraagd aan een advocaat indien de rechtsbijstandverlener de zaak niet haalbaar achtHet oordeel van de advocaat is dan bepalend voor de vraag, of uw zaak kans van slagen heeft.

Hoeberechts Advocaten staat regelmatig rechtsbijstandverzekerden bij. Desgewenst kunt u onze bijstand nu nog vroeger inroepen.

Door: Henk van Wel
Financiering, zekerheden en insolventie
Ondernemingsrecht
Commerciële contracten
Aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht
Deel dit artikel: