Het nieuwe ontslagrecht

Arbeidsrecht  

Zoals mijn collega Carel van Binsbergen eerder al schreef wordt het ontslagrecht gewijzigd. De eerste fase van de Wet Werk en Zekerheid stelt regels voor flexwerkers en zal per 1 januari 2015 in werking treden en niet - zoals eerder was aangekondigd - per 1 juli 2014.

Op 1 januari 2015 wordt een nieuwe regeling ingevoerd, waardoor (in tegenstelling tot nu) geen proeftijd meer mag worden opgenomen in een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. In beginsel mag ook geen concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden opgenomen, tenzij daarvoor goede redenen aanwezig zijn. Daarnaast wordt een aanzegtermijn ingevoerd: de werkgever moet op straffe van een vergoeding uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst aanzeggen of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet. Tot slot wordt de mogelijkheid om oproepcontracten te gebruiken beperkt. 

Per 1 juli 15 wordt de tweede fase van de wet ingevoerd. Dan komt een einde aan het huidige ontslagsysteem: vanaf dan moet de werkgever naar  het UWV voor ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurende arbeidsongeschiktheid. Als sprake is van ontslag vanwege persoonlijke redenen of een verstoorde arbeidsrelatie moet de werkgever naar de kantonrechter. 

Aan het huidige systeem van ontbindingsvergoedingen komt een einde. Aan werknemers die een dienstverband van twee jaren of langer hebben gehad, dient vanaf 1 juli 2015 een transitievergoeding betaald te worden.
De transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Op grond van langdurig dienstverband of leeftijd kan die vergoeding hoger worden. De vergoeding bedraagt ten hoogste € 75.000,- (of maximaal één jaarsalaris als dat een hoger bedrag is). Voor kleine bedrijven met minder dan 25 werknemers komt een overgangstermijn. Bij CAO kunnen afwijkingen van de wettelijke regeling overeengekomen worden. 
Bij ernstige verwijtbaarheid van de werkgever, kan de kantonrechter nog een extra vergoeding toekennen. Bij ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen. 

Vanaf 1 juli 2015 zal een werknemer eerder recht hebben op een vast dienstverband: namelijk al na twee jaar (of drie tijdelijke contracten), waarbij de opvolgingsperiode zes maanden wordt in plaats van de huidige drie maanden

Dit zijn slechts enkele hoofdlijnen van het nieuwe ontslagrecht. De komende tijd zullen Carel van Binsbergen en ik regelmatig lezingen over dit onderwerp verzorgen. Mocht u interesse hebben in zo’n lezing bij u op kantoor, of mocht u andere vragen hebben dan kunt u mij bereiken via de e-mailknop bovenaan deze pagina
Door: Henk van Wel
Financiering, zekerheden en insolventie
Ondernemingsrecht
Commerciële contracten
Aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht
Deel dit artikel: