Het dwangakkoord wordt makkelijker!

Financiering, zekerheden en insolventie  

Als ondernemer heeft u wellicht eens een voorstel ontvangen om mee te doen in een buitengerechtelijk akkoord. Aan u wordt in zo’n geval gevraagd, op basis van vrijwilligheid, akkoord te gaan met betaling van een klein percentage van uw vordering. Die vrijwilligheid gaat waarschijnlijk verdwijnen als de Wet Continuïteit ondernemingen II in ongewijzigde vorm wordt aangenomen. Het voorstel is op 14 augustus 2014 aangeboden ter consultatie en de verwachtingen zijn hoog gespannen. 

Toepassing van de wet kent wel wat haken en ogen, omdat crediteuren in bepaalde klassen moeten worden ingedeeld en daarover discussie kan ontstaan. Voorts moet een plan worden gepresenteerd over hoe de continuïteit van de onderneming na het akkoord wordt gegarandeerd. Bovendien moet een aanzienlijke hoeveel financiële gegevens worden gepubliceerd. Uiteindelijk wordt over het akkoord gestemd, en daar zit nu het grote verschil met de bestaande situatie.
Nu moet iedere schuldeiser instemmen met het aangeboden voorstel, maar als het voorstel wordt aangenomen wordt beslist bij een normale meerderheid die tezamen meer dan 75% van de totale schuldenlast vertegenwoordigt. Als u crediteur bent zult u dus makkelijker gedwongen kunnen worden om mee te doen, terwijl nu maar één schuldeiser zijn instemming  hoeft te onthouden waardoor de sanering niet mogelijk is.

In het voorstel is tevens bepaald dat het aanbieden van ’een dergelijk akkoord' de behandeling van hetverzoek tot faillietverklaring schorst. De debiteur kan met het aanbieden van een akkoord de behandeling van een verzoek dus behoorlijk vertragen. Omdat de eisen waaraan een dergelijk akkoord moet voldoen aanzienlijk zijn, zal die vertraging niet snel optreden. Winst is dat het voorstel uiteindelijk getoetst wordt door een rechter, terwijl u in de huidige situatie niet weet of alles transparant verloopt.

Als het voorstel wordt ingevoerd zal de praktijk uitwijzen of dit een lust of een last is voor ondernemers. Tegenover de groter mate van dwang staat een aanzienlijk transparanter proces.

Door: Balder Lamers
Financiering, zekerheden en insolventie
Ondernemingsrecht
Commerciële contracten
Privacy en ICT
Deel dit artikel: