Wet Werk en Zekerheid: proeftijd

Arbeidsrecht  

Het nieuwe arbeidsrecht heeft ook voor de mogelijkheden om een proeftijd overeen te komen gevolgen. Vanaf 1 januari 2015 is een proeftijd niet meer toegestaan in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van maximaal zes maanden. Op dit moment is het nog toegestaan om in een arbeidsovereenkomst veen proeftijd op te nemen van één tot twee maanden, afhankelijk van het type arbeidsovereenkomst en de duur daarvan.

Per 1 januari 2015 mag nog wel een proeftijd overeen gekomen worden voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een proeftijd langer dan zes maanden en overeenkomsten voor onbepaalde tijd. Volgens de nieuwe wet mag bij een arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een looptijd van langer dan zes maanden een proeftijd van maximaal één maand worden afgesproken. Is sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan twee jaar, of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dan mag een proeftijd van maximaal twee maanden overeengekomen worden.

Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, zonder een op een kalenderdatum bepaalde dag (zoals bij vervanging tijdens ziekte of zwangerschap) mag nog wel een proeftijd van maximaal één maand worden overeen gekomen.

Inwerkingtreding
Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die voor 1 januari 2015 zijn gesloten, blijven de huidige regels voor proeftijd gelden. Ook wanneer de arbeidsovereenkomst pas ingaat op of na 1 januari 2015, maar ondertekend is vóór 31 december 2014. Als een proeftijd wordt opgenomen die niet is toegestaan, is deze proeftijd nietig. Dat wil zeggen dat dan geen proeftijd geldt. 
Onder het huidige arbeidsrecht was het vastleggen van een proeftijd al ingewikkeld. Onder nieuwe arbeidsrecht wordt het systeem iets overzichtelijker. Werkgevers die toch nog met een proeftijd willen werken, adviseer ik nog dit jaar de handtekening te zetten onder een arbeidsovereenkomst. Voor werknemers geldt uiteraard het omgekeerde advies. Graag adviseer ik u nader over de proeftijd en andere wijzigingen onder het nieuwe arbeidsrecht.

Door: Karin van Hout
Deel dit artikel: