Kinderalimentatie kan hoger uitvallen na uitspraak Hoge Raad

Familierecht  

Onlangs publiceerde ik een artikel over de vragen die in de praktijk spelen bij de berekening van de hoogte van kinderalimentatie. Zie de link voor dit artikel. Verrassend snel heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan.
 

Aan de Hoge Raad was de vraag voorgelegd of “bij de bepaling van de ingevolge artikel 1:397 BW jo. 1:404 BW door de ouders verschuldigde onderhoudsbijdrage voor hun minderjarige kinderen rekening worden gehouden met het kindgebonden budget inclusief de alleenstaande ouderkop, door dit in mindering te brengen op de behoefte van de kinderen; dan wel in aanmerking te nemen bij het vast stellen van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt?

De Hoge Raad heeft beslist dat bij de vaststelling van de onderhoudsbijdrage, het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop niet in aanmerking dient te worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind. Dit kindgebonden budget speelt volgens de Hoge Raad wel een rol bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgeboden budget ontvangt.


De uitspraak betekent dat de aanbevelingen van de landelijke Expertgroep Alimentatienormen waar tot op heden door rechtbanken mee gerekend werd, niet langer juist zijn. Als gevolg van de uitspraak kan de kinderalimentatie hoger uitvallen dan eerder is vastgesteld. Wilt advies over uw situatie of een (her)berekening laten maken, dan kunt u natuurlijk een afspraak met mij maken.

Door: Marianne Wijen
Familierecht
Mediation
Deel dit artikel: