Pre-pack here we come!

Financiering, zekerheden en insolventie  

Sinds enige tijd is het wetsvoorstel continuïteit ondernemingen in behandeling bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel voorziet de zogenoemde stille bewindvoerder van een wettelijke basis. Uit een overleg van de minister met kamerleden bleek een meerderheid van de Tweede Kamer voorstander te zijn van invoering van de wet.

Tijdens een zogenaamd pre-pack wordt een beoogd curator aangewezen voor een bedrijf dat in ernstige financiële moeilijkheden verkeert en binnenkort failliet zal gaan. De door de rechtbank aan te wijzen stille bewindvoerder behartigt de belangen van de gezamenlijke schuldeisers van een bedrijf dat failliet dreigt te gaan.
In de praktijk wordt al veel gewerkt met de pre-pack, zoals de stille bewindvoering ook wel wordt genoemd. De bewindvoerder wordt een ‘stille bewindvoerder’ genoemd omdat zijn aanwijzing niet publiekelijk bekend wordt gemaakt. Doordat een stille bewindvoerder achter de schermen aan het werk kan, wordt veelal schade bij klanten (contracten komen namelijk meestal te vervallen bij een faillissement), werknemers en schuldeisers beperkt. Met de stille bewindvoerder wordt ook een stille rechter-commissaris benoemd die toezicht houdt op de procedure.
De meeste rechtbanken in Nederland werken al met de mogelijkheid van een stille bewindvoerder en hebben zelf een procedure ontwikkeld om het proces vorm te geven. Drie rechtbanken weigeren medewerking, zo lang de pre-pack nog niet wettelijk geregeld is. De rechtbank Limburg werkt nog niet met stille bewindvoerders. Uit de reconstructie van de laatste dagen van het schoenenbedrijf MacIntosh blijkt dat dit problematisch is.
Ook als uw onderneming niet gevestigd is in Limburg (of een van de andere arrondissementen waar de rechtbank niet wil meewerken aan stille bewindvoering) kan een pre-pack worden aangevraagd. Door de statutaire zetel te verplaatsen naar een andere regio kan bij een andere rechtbank een verzoek worden ingediend. Het vereist wel bijzondere kennis en vaardigheden om een dergelijk verzoek in te dienen en bovendien moet ook sprake zijn van bijzondere omstandigheden. Die omstandigheden verschillen per rechtbank. Een belangrijke voorwaarde is dat een liquiditeitsprognose moet worden overgelegd waaruit blijkt dat in ieder geval de kosten van de fase van de pre-pack gedekt zijn. In de fase van de pre-pack ziet de bewindvoerder toe dat zoveel mogelijk voorkomen wordt dat geen benadeling van crediteuren plaatsvindt.
Helaas verzetten sommigen, en met name een aantal vakbonden zoals de FNV zich tegen de pre-packregling omdat dit misbruik van faillissementsrecht in de hand zou werken en afbreuk zou doen aan de rechten van werknemers. Hier lijken het arbeidsrecht, dat bescherming biedt aan individuele werknemers en het insolventierecht, dat bescherming biedt aan alle schuldeisers, te schuren.
Of deze rechten werkelijk schuren moet nog blijken uit onder andere de antwoorden op vragen die de rechtbank Midden-Nederland gesteld heeft aan het Europese Hof van Justitie. Mijn ervaring en die van collega’s met de prepack zijn positief. Zo lang de stille rechter-commissaris toeziet op het proces en in de pre-pack fase ook gezorgd wordt voor een eerlijk biedingsproces bestaat geen verschil met een regulier faillissement, en wordt juist extra schade voorkomen.
Wilt u ook weten of een pre-pack in uw geval tot de mogelijkheden behoort dan adviseer ik u graag.
Door: Balder Lamers
Financiering, zekerheden en insolventie
Ondernemingsrecht
Commerciële contracten
Privacy en ICT
Deel dit artikel: