Strikte naleving van overeengekomen zorgregeling onwenselijk/onmogelijk in sommige gevallen

Familierecht  

Het Coronavirus beheerst (bijna) alles op het moment. Er worden steeds meer overheidsmaatregelen genomen en het einde lijkt nog (lang) niet in zicht. Naast het sluiten van de scholen en de kinderdagverblijven zijn ook de gerechtsgebouwen gesloten, behalve ten behoeve van de mondelinge behandeling van urgente zaken. Zaken met betrekking tot uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling van kinderen, behoren tot de categorie urgente zaken en zittingen daarover gaan door. Zittingen met betrekking tot overige familierechtzaken zoals echtscheidingen, alimentatie kwesties, omgang/gezag kwesties gaan niet door.

De afgelopen week en komende weken stonden er verschillende zittingen gepland welke geen doorgang hebben (gehad). Uiteraard is / wordt iedereen die het betreft door ons persoonlijk geïnformeerd. Na afloop van de sluiting van de gerechtsgebouwen zal er een nieuwe datum voor de zitting moeten worden gepland. Deze vertraging zorgt voor een langere onduidelijkheid en onzekerheid en dat is erg vervelend. 

Voor voorlopige voorzieningen en spoed kort gedingen in het familierecht is bepaald dat er telefonisch wordt gehoord en dat anders de zaak wordt aangehouden. Ook in voorlopige voorzieningen over een tijdelijk huisverbod wordt telefonisch gehoord. Alle nieuwe verzoekschriften worden ingeschreven, maar vooralsnog zal geen mondelinge behandeling worden ingepland. 

Maar wat te doen in de tussentijd? Een oproep aan iedereen om zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen om deze strijd samen aan te gaan!

De uitbraak van de Corona-epidemie maakt het noodzakelijk dat ouders/ex-partners hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun kinderen, voor elkaar en de maatschappij. Het sluiten van de scholen en kinderdagverblijven maakt nader overleg met de ex-partner onontkoombaar. De kinderen dienen immers te worden opgevangen en een strikte naleving van de reguliere zorgregeling kan in deze uitzonderlijke omstandigheden onwenselijk of zelfs onmogelijk zijn.

Een bijzondere verantwoordelijkheid hebben ex-partners, waarvan er één of beiden een vitaal beroep heeft, bijvoorbeeld werkzaam is in de zorg. Onze maatschappij is de komende tijd volledig afhankelijk van hen. Zij moeten ontlast worden en op die manier in staat worden gesteld om hun belangrijke werk te kunnen blijven uitvoeren. De scholen en kinderdagverblijven zijn weliswaar open voor kinderen van ouders met vitale beroepen, maar als deze kinderen klachten hebben, moeten ook zij thuisblijven. Als er goed onderling contact is, zal dat uiteraard geen problemen opleveren en helpen ouders elkaar waar mogelijk. Helaas zien we vaker dat het onderling contact niet goed is. Echter, in een crisissituatie zoals deze dienen ouders hun volledige verantwoordelijkheid te nemen, elkaar volledig te informeren/consulteren en elkaar te ondersteunen en helpen in de zorg voor (en opvang van) de kinderen.

Naast de verantwoordelijkheid om elkaar als ouders te ondersteunen in de zorg voor de kinderen, hebben ouders ook de verantwoordelijkheid om contact met de kinderen juist te mijden als zij klachten hebben die kunnen wijzen op het Coronavirus. Ook als iemand binnen het gezin van een van de ouders klachten heeft, dan dient een besmetting in het huishouden van de andere ouder te worden voorkomen. In dat geval kan de zorgregeling dus geen doorgang vinden. Treed ook daarover in overleg met elkaar.

Kortom, ouders tevens ex-partners dienen hun verantwoordelijk te nemen, naar hun kinderen, maar ook naar elkaar en de maatschappij. Vergeet daarbij wat zich in het verleden heeft voorgedaan en probeer deze crisis als een nieuwe start te gebruiken. Dit is uiteraard in het belang van de maatschappij om een verdere spreiding van het virus te voorkomen, maar boven alles ook in het belang van de kinderen. Voor kinderen is namelijk niets fijner dan wanneer ouders weer op een normale en constructieve wijze met elkaar kunnen communiceren, juist in een spannende periode als deze. 

Door: Karin van Hout
Deel dit artikel: