Over Hoeberechts Advocaten

Al sinds 1948 is Hoeberechts Advocaten een bekende naam in Weert. Joep Hoeberechts begon toen zijn eigen advocatenkantoor, dat in 1980 overgenomen werd. De huidige eigenaren besloten de naam Hoeberechts te handhaven. Het kantoor groeide in de loop der jaren uit tot een team met negen advocaten. Wij behartigen de belangen van bedrijven, institutionele en particuliere beleggers, vrije beroepsbeoefenaren, overheden, instellingen en particulieren.

Een kritische blik en het juiste advies

Naast geschillenoplossing adviseren wij u ook graag al in een eerder stadium. Met een kritische blik en het juiste advies, – bijvoorbeeld over uw juridische kwetsbaarheid, – is het soms mogelijk om een probleem in de kiem te smoren. We bieden advisering en geschillenoplossing voor alle thema’s rondom ondernemen, werken, samenlevingsvormen en wonen. Zo zijn specialisaties ontstaan als ondernemingsrecht, insolventierecht, huurrecht, bouwrecht, onteigeningsrecht, arbeidsrecht en personen- en familierecht.

Mensenwerk

De advocatuur betekent: mensenwerk. Naast het zakelijke aspect, hebben we immers ook te maken met uw emoties. We luisteren naar uw verhaal en drijfveren. Pas als we een totaalbeeld hebben, kunnen we u optimaal adviseren. Betrokkenheid bij onze cliënten en het creëren van een vertrouwensband zijn voor ons vanzelfsprekend.

Midden in de samenleving

We staan graag midden in de samenleving. Naast onze jaarlijkse sponsoractiviteiten voor het goede doel ‘Huis van Nicolaas’ in Weert zijn we betrokken bij diverse organisaties. Zoals Crossmoor, MKB Weerterland en Cranendonck, Business Club Weert (BSW), Kiwanis en De Ronde Tafel en een actief lidmaatschap van Stichting Cubis (Cultuur en Business) in Weert.