Privacy Statement

Dit is de Privacy Statement van Hoeberechts Advocaten B.V. (verder Hoeberechts Advocaten te noemen). Hoeberechts Advocaten verbindt zich ertoe de privacy van alle gebruikers van deze website te waarborgen. Hoeberechts Advocaten houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Hoeberechts Advocaten verzamelt alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door personen die deze website bezoeken. Wanneer u persoonsgegevens opgeeft, zullen deze alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt.

Hoeberechts Advocaten verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of u ons daar zelf uitdrukkelijk om heeft verzocht.

Hoeberechts Advocaten maakt op deze website gebruik van kleine tekstbestanden, zogenaamde cookies. Cookies worden niet gebruikt om u te identificeren, maar om de website te verbeteren. Als u geen prijs stelt op het gebruik van cookies, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren.

Als u meer wilt weten over de u betreffende persoonsgegevens die wij verwerken, kunt u contact opnemen met:

Hoeberechts Advocaten B.V.
Emmasingel 38
6001 BD Weert

 

Hoeberechts Advocaten behoudt zich het recht voor om deze Privacy Statement te wijzigen.