Carel van Binsbergen

Over Carel
Naast mijn academische achtergrond en arbeidsrechtelijke specialisatieopleiding, heb ik voorafgaand aan mijn carrière in de advocatuur ook een verleden als arbeidsrechtjurist in verschillende beleids- en managementfuncties bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en het UWV.

Die combinatie van het bijstaan van cliënten als advocaat en het daarnaast beschikken over jarenlange praktische werkervaring in de uitvoering van het arbeidsrecht, ervaren cliënten als een groot voordeel.

De realiteit is namelijk dat cliënten - zowel werkgevers als werknemers - vaak worstelen met deze ingewikkelde en constant in beweging zijnde regelgeving. Door álle juridische en praktische tools in huis te hebben, is de beleving van mijn cliënten dat ik hen nog beter van dienst kan zijn, omdat het daardoor vaak veel makkelijker is om samen snel kansen en risico's in te schatten en de juiste strategie te bepalen.

Dat vertaalt zich voor werkgevers bij bijvoorbeeld reorganisaties of geschillen met werknemers dan meestal in een optimale schadebeperking en dus het zoveel mogelijk binnen de perken houden van de juridische kosten en een vlotte dossierafwikkeling.

Voor werknemers - bijvoorbeeld in een ontslagsituatie - ligt mijn uitdaging er juist in om, als een ontslag niet te voorkomen is, er voor hen de maximaal mogelijke vergoeding uit te slepen.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten en de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten Limburg.

Ik ben getrouwd met Karin en heb drie dochters. In mijn vrije tijd ben ik vaak op de racefiets te vinden.

Carel van Binsbergen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten Arbeidsrecht als hoofdrechtsgebied geregistreerd.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde hoofdrechtsgebied.

Rechtsgebieden
  • Bestuursrecht
  • Arbeidsrecht
  • Ambtenarenrecht
  • Sociaal zekerheidsrecht
  • Medisch tuchtrecht


Nevenfuncties

CONTACT