"De zaak vanuit een andere invalshoek bekijken, strategisch een succesvolle oplossing bereiken."
Rob Deuss

Rob Deuss

Over Rob
Nieuwsgierig, rustig, bedachtzaam, met een sterke wil om te winnen. Ik leg graag een dossier een dag opzij. Om het goed te overdenken. Om te overleggen met collega's, om tot nieuwe inzichten te komen of een zaak vanuit een andere invalshoek te bekijken. En het daarna pas uit te werken.

Zorgvuldig, analytisch, filerend. Dat heeft wellicht te maken met het feit dat ik een beta-student ben: wiskunde, natuurkunde, scheikunde... niet de typische vooropleiding voor een advocaat. Stap voor stap doordringen tot de kern, de ui afpellen, de touwtjes in handen houden en van daaruit een strategie bedenken, een logisch en betrouwbaar advies geven. Op die manier help je een cliënt bij het bereiken van een succesvolle oplossing. Winnen is altijd prettig. Het geeft mij voldoening om een bijdrage te leveren aan het geluk van anderen. Als er wat aan de hand is, sta ik altijd klaar voor anderen. Zakelijk, maar ook privé. Ik ben getrouwd met Marion en heb drie dochters. Ik ben een typisch verenigingsmens en op de racefiets een echte klimgeit. Geen berg gaat mij te hoog. Net als in mijn vak.

Rob Deuss heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- Bestuursrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.
Rechtsgebieden
  • Onteigeningsrecht
  • Bestuursrecht


Nevenfuncties