Algemene voorwaarden

Op al onze leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u via onderstaande link downloaden.

  Klachtenregeling

  Wij hebben een heldere en schappelijke klachtenregeling. U kunt onze procedures inzien via onderstaande link.

   Vrijwaring

   Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. De informatie op deze website geeft slechts algemene informatie. Aan deze informatie kan geen enkel recht worden ontleend. Hoeberechts Advocaten B.V. (verder Hoeberechts Advocaten te noemen) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden van de informatie op deze website of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

   Elementen of onderdelen van deze website mogen alleen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt voor zover dit valt onder één van de wettelijke beperkingen, zoals vermeld in bijvoorbeeld de Auteurswet. Ieder ander gebruik van elementen of onderdelen van deze website is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoeberechts Advocaten B.V. Aanvragen voor toestemming kunnen worden gericht aan:

   Hoeberechts Advocaten B.V.
   Emmasingel 38
   6001 BD Weert

   Deze website bevat links naar andere websites die door derden worden bijgehouden en waarover Hoeberechts Advocaten geen controle heeft. Hoeberechts Advocaten is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het functioneren of de inhoud van deze websites.

   Hoeberechts Advocaten behoudt zich het recht voor om deze disclaimer te wijzigen.