Rechtsgebied afbeelding

Medisch tuchtrecht

Het kan iedere (tand)arts, therapeut, verlos- of verpleegkundige als zorgverlener overkomen op wie de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (de Wet BIG) van toepassing is. Een patiënt
beklaagt zich over uw handelwijze omdat er naar zijn mening niet juist gehandeld is bij het Regionaal Medisch Tuchtcollege.

Onze ervaring is dat klachten lang niet altijd terecht zijn en geregeld vooral persoonlijk van aard zijn.
Bij een (geheel of gedeeltelijke) gegrondverklaring van de klacht bestaat altijd het risico op een in de wet BIG opgesomde sanctie. Duidelijk is dat dit een grote impact kan hebben op u als professioneel zorgverlener. Daarom is het raadzaam om bij kennisname van een klacht direct deskundige rechtshulp in te roepen.

Bent u als zorgverlener betrokken in een klachtprocedure en gaat u verweer voeren, of wilt u als patiënt juist een klacht indienen, dan kunt u van ons deskundige bijstand verwachten.

Ik help u graag verder

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Contact opnemen via: