Rechtsgebied afbeelding

Sociaal zekerheidsrecht

De sociale zekerheid in Nederland biedt werknemers inkomenszekerheid bij o.a. ziekte (Ziektewet) en arbeidsongeschiktheid (WIA/WGA/IVA), Werkloosheid (WW) en pensioen. Bij arbeidsrechtelijke kwesties is voor zowel werkgevers als werknemers het sociale zekerheidsrecht vrijwel altijd van belang.

Voor werkgevers geldt dat de verantwoordelijkheid bij bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid- en re-integratie steeds groter wordt. UWV kan bij gebleken nalatigheid hoge boetes opleggen.
Werkgevers moeten dan ook op de hoogte zijn en blijven van alle aspecten van dit complexe rechtsgebied. Dat is geen gemakkelijk opgave; het sociale zekerheidsstelsel is ingewikkeld en constant aan verandering onderhevig. Niet alleen de wet- en regelgeving zijn complex, er zijn ook nog eens verschillende instanties die zorgen voor de uitvoering ervan.

Voor (ex)werknemers geldt dat het behoud van een sociale zekerheidsuitkering waar recht op bestaat – en de uitbetaling daarvan – lang niet altijd goed gaat, waardoor zij gemakkelijk in de problemen kunnen komen. Bij Hoeberechts Advocaten zijn we thuis in de wereld van de sociale zekerheid en het nauw daarmee verwante rechtsgebied van het arbeidsrecht. Wij kunnen werkgevers en werknemers adviseren over hun rechten en plichten op het terrein van de Ziektewet (ZW), de Werkloosheidswet (WW) en de Wet werk en inkomen naar  arbeidsvermogen (WIA).

Bent u het niet eens met de beslissing van een uitkeringsinstantie? Wordt aan u als werkgever een administratieve boete opgelegd? Wordt aan u als (ex)werknemer een uitkering geheel of gedeeltelijk geweigerd of stopgezet of een maatregel opgelegd? Neem dan in een zo vroeg mogelijk stadium met ons contact op. Door jarenlange ervaring zijn wij in staat vlot een plan van aanpak op te stellen en een reële inschatting te maken van uw kansen.

Ik help u graag verder

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Contact opnemen via: