Rechtsgebied afbeelding

Ambtenarenrecht

Het Ambtenarenrecht is een veelzijdig rechtsgebied dat sterk in beweging is door de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020. Die wet heeft grote gevolgen voor de rechtspositie van ambtenaren. Het “gewone” arbeidsrecht wordt hiermee namelijk van toepassing op ambtenaren. Hun ambtelijk status, waarvoor de bijzondere regels van de publieke sector gelden, blijven wel grotendeels bestaan. Dat betekent ook de introductie van de wettelijke transitievergoeding en (eventueel) de billijke vergoeding voor de ambtenaar in geval van ontslag. De vraag is wie er straks nog wel – of juist geen ambtenaar meer is – en of de eenzijdige ambtelijke aanstelling nou blijft bestaan of niet.

Door de Wnra zullen ambtenaren verder ook niet langer onder de klassieke rechtspositieregelingen (zoals het BARP, ARAR of CAR-UWO) vallen, maar zal op hen een CAO van toepassing worden.
Meer dan ooit heeft de individuele ambtenaar bij een geschil behoefte aan een op maat gesneden advies en begeleiding. Daarbij zal uiteraard pas een procedure gevoerd worden nadat is geprobeerd om in overleg met het overheidsorgaan tot een oplossing te komen.

Door jarenlange ervaring zijn wij gespecialiseerd op het terrein van zowel het Ambtenarenrecht als het wettelijke (en bovenwettelijk) sociaal zekerheidsrecht.

Ik help u graag verder

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Contact opnemen via: