Rechtsgebied afbeelding

Bestuursrecht

We leveren bijstand aan bedrijven en particulieren in geschillen met de overheid over de ruimtelijke ordening en schadevergoeding.

Zowel bedrijven als particulieren krijgen te maken met de overheid. In het oog springend zijn de aanvragen van een omgevings- of milieuvergunning. Maar het scala van betrekkingen met de overheid is breder. De ruimtelijke ontwikkeling in de omgeving wordt vastgelegd in bestemmingsplannen; een parkeerverbod wordt afgekondigd, de aanvraag van een nieuw huisnummer, het kappen van een boom. Allemaal zaken waarbij een besluit van de overheid nodig is. Wilt u bezwaar of beroep aantekenen? Dan kunt u van ons deskundige bijstand verwachten. We voeren pas een procedure nadat eerst is geprobeerd om in overleg met de overheid tot een oplossing te komen.

Ik help u graag verder

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Contact opnemen via: