Rechtsgebied afbeelding

Onteigeningsrecht

De overheid ontwikkelt ruimtelijke plannen en voert deze uit. Denk daarbij aan de aanleg van wegen, bedrijfsterreinen, een nieuwe woonwijk of stadsinbreiding. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken is grond (onroerende zaak) nodig en deze grond is niet altijd eigendom van de overheid. U als eigenaar of gebruiker (bijvoorbeeld huurder of pachter) van een onroerende zaak kunt geconfronteerd worden met de overheid die over uw grond wil beschikken. De overheid kan de grond aankopen en zo nodig door middel van een procedure onteigenen. U heeft recht op vergoeding van de volledige schade. Maar hoe wordt de vergoeding vastgesteld en uit welke componenten bestaat deze? Heeft u recht op inkomensschade of wederbeleggingskosten? Heeft u recht op een vergoeding om uw bedrijf te verplaatsen of wordt uw bedrijf geliquideerd? Is de grondprijs die de overheid biedt wel reëel? Belangrijke vragen.

Onteigeningsrecht is een zeer complex rechtsgebied dat voortdurend in ontwikkeling is. Onze advocaten begeleiden en adviseren u bij eventuele onderhandelingen om een passende schadeloosstelling te krijgen. Mochten die onderhandelingen niet het gewenste resultaat opleveren, dan helpen wij u bij het halen van uw recht in een onteigeningsprocedure.

Ik help u graag verder

Rob Deuss

Ton Nouwen

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Contact opnemen via: